PROJE HİZMETLERİ

PLAN

Proje aşamasının temel taşı Tefriş planıdır. Burada mekanın işlevselliği, duvarların oluşturulması, yapısı, sirkülasyon alanları, ıslak hacimler, fonksiyon alanlarının oluşturulması hedeflenir. Hareketli ve sabit mobilya yerleşimi yapılır. Mekanın kapasitesi ortaya çıkar. Hacimler oluşur ve netleşir. Sirkülasyon alanları ortaya çıkar.

TASARIM OLUŞTURMA

Tefriş planı kabul edildikten sonra 3 boyutlu ortamda bilgisayar yardımı ile mekanın duvar, zemin ve tavan yüzeyleri tasarlanır. Mekanın konsepti oluşturulur. Yüzeylerde dokusal, şekilsel birliktelik ve oranlama meydana çıkarılır. Kısacası Mimari öğelerin kullanarak Projenin çizime başlamasıdır. 2 boyutlu ortamdan 3 boyutlu ortama geçiştir. 

Donatı

DONATI

Mekanın Tefriş planı ve tasarım oluşturulma işlemi bittikten sonra sıra donatı elemanlarının tasarımı ya da seçilmesi işlemine gelir. Bu ürünlerin başında sabit ve hareketli mobilyalar gelir. Mobilyalar mekanın stilini belirler. Donatı elemanlarına karar verirken Mekanın tavan yüksekliği, büyüklüğü, duvar yüzeyleri ve zeminle uyum aranır. Aydınlatma, Perde, Halı, dekoratifler donatı elemanları içerisinde yer alır. Mimari, iç mimari ve peyzajda donatı elemanları farklılık gösterir.

MALZEME VE IŞIK

3 boyutlu tasarımda modellenen mekanda duvar, tavan, zemin, mobilya gibi birleşenlerin malzemesi seçilir. Aydınlatmaların seçimi ve ışık değerleri hesaplanarak mekanın atmosferi oluşturulur. Malzemelerin parlaklığı, matlığı, birlikteliği ve ışık dengesi doğru bir şekilde oluşturulur. 

GÖRSEL PERSPEKTiFLER

Projenin sanal gerçekliğe en yakın bir şekilde 3 Boyutlu Görsellerinin bilgisayar ortamında oluşturularak foto-gerçekçi sahnelerin oluşturulma işlemidir. Burada müşteri mekanın gerçeğe en yakın bir şekilde bitmiş halini görür. Burada ambiyans, malzeme, ışık, mobilyalar ve mekânsal tüm objeler net bir şekilde görülür.

UYGULAMA PROJESi

Görsel Perspektifler bittikten sonra 3 boyutta çizilen projenin 2 boyuta aktarılması işlemidir. Burada amaç ekiplere yapacakları işi doğru bir şekilde anlatmaktır. Uygulama projesinde Tefriş, elektrik, tesisat, zemin, tavan, aydınlatma, yangın, hoparlör planları çizilir ve ekiplere verilerek teklif toplanır. Bu sayede yapılacak yatırımın net maliyeti çıkar.

UYGULAMA HİZMETLERİ

KONTROLÖRLÜK

Müşteri inşaatın müteahhitliğini, ekip seçimini, malzeme alımını kendi yapmak isteyebilir. Burada isterse yapılacak projenin uygulamasının kontrolörlüğünde bizimle çalışabilir. Kısmi destek almak isterse ekip ve malzeme konusunda yardımcı olunur. Kontrolörlükte amaç uygulamada projeye sadık kalınarak işin doğru yapılmasını sağlamaktır. Haftada 1-2 defa şantiyeye gidilerek kontrol sağlanır.

MALİYET+ KÂR

Projenin tüm İnşaatının tarafımızdan projeye birebir uygun şekilde yaptırılıp tüm sürecin organize edilmesi işidir. Burada tüm satın almalar, ekiplerin seçimi, işin yaptırılması, kontrolörlüğü bizim tarafımızdan yapılır. Üretimlerin kontrolü, montajlarının yaptırılması bu sürece dahildir. Bu hizmetlerin karşılığında tüm inşaat maliyetinin belli bir oranda yüzdesi tarafımıza ödenir. Bunu fiyatlandırmada, yapılacak işin konumu, şartları belirlenerek karşılıklı anlaşma sağlanır. Elektronik ürünler ve mutfak ekipmanları bu hizmette firmamız tarafından yüzde oranından muaf tutulurlar.

ANAHTAR TESLİM

Tasarım bittikten sonra inşaat fiyatlarının belirlenmesiyle başlayan bu süreçte, Projenin tüm İnşaatının tarafımızca yaptırılıp tüm sürecin organize edilmesi işidir. Burada tüm satın almalar, ekiplerin seçimi, işin yaptırılması, kontrolörlüğü, Üretimlerin kontrolü, montajlarının yaptırılması, Uygulamayı yönetecek ekiplerin kurulması, koordinasyonu, çalışma saatleri tarafımızca belirlenir, Müşteri sadece proje bittikten sonra mekana yerleşimini yapar.

YORUMLAR