İÇ MİMARLIK HİZMETLERİ

Villa iç mimari

Villa İç Mimarisi konusunda 16 Yıllık tecrübemiz bulunmaktadır.

Restoran İç Mimari

DENEME YAZISI

Ofis İç Mimari

DENEME YAZISI

Mağaza İç Mimari

DENEME YAZISI

Konut Dekorasyonu

DENEME YAZISI

Otel İç Mimari

DENEME YAZISI

PROJE SÜRECİ

  • Anlaşma
  • İş Analizi
  • Proje ve Kontrolörlük

Herhangi bir Mekanı tasarlamadan önce Karşılıklı Anlaşma ve Sözleşme yapılması gereklidir.

 

Mekanın ihtiyaçlarını işlevsel ve fiziksel açıdan öngörülen en iyi düzeyde incelenir.Mekanın kabuğuna uygun tasarım stilleri önerilir ve geliştirici fikirler sunulur.

 

 

İç Mimari Proje:Yapının Fiziksel durumu,Genel ihtiyaçlar,Yapılabilirlik gibi bütün sorgulamaların belli bir seviyeye geldiği bir süreçtir Proje süreci İç Mimar Özhan HAZIRLAR Kendi Hayal gücünü kullanarak Tüm bu sorgulamalara yeni bir bakış açısı getirerek mekana ait bir dil kazandırır. Bu dil mekanı özel kılar. Özellikle Ticari işletmelerde Marka değerini arttıran en önemli unsur orjinalliktir. Tasarımın Mekanda sağladığı en büyük güçlerden biri budur. Proje aşamasında ön Projede Tefriş Planı kabulünde Eskizler ve Üç boyutlu Programlar yardımıyla sunulacak görseller tasarımı daha iyi algılamanızı sağlar.Görsellerin onayı ile beraber Uygulama Projeleri ile beraber Uygulama süreci başlar.

Kontrolörlük: İçmimari Projeleri hazırlanmış işlerde işveren adına imalatların piyasa araştırmalarını ve malzeme seçimlerini yapar. Taşeronların atölye ve şantiye uygulamalarını denetleyerek işin projelere ve yerine uygun yapılmasını kontrol ve koordine eder. Kontrolörlük ücreti aylık veya bütün  olarak belirlenir. Kontrolörlük şantiye şefliği gibi olmayıp anlaşmaya bağlı olarak haftanın 1 günü, iki saatten, imalat başlangıçlarında ve işin tariflenmesi aşamalarında şantiyede bulunmayı gerektirir. Kontrolör yapılan işlerdeki eksik ve hataları düzelttirme yetkisine sahiptir ve aksaklıkları rapor halinde işverene bildirir. Kontrolör, yapının mimari proje müellifi ile koordineli çalışmakla ve tüm proje müelliflerinin haklarını gözetmekle yükümlüdür. Kontrolörlük bedeli, işin süresine ve detaylılığına bağlı olarak değerlendirilir ve Proje En az ücretinin % 60’ı olarak fiyatlandırılır.Veya Proje + Kontrolörlük şeklinde anlaşma sağlanabilir.

 

 

MÜŞTERİLERİMİZİN YORUMLARI